Que són?

És un estàndard que té per objectiu aconseguir interconnectar sistemes de procedència diferent perquè aquests poguessin intercanviar informació sense cap tipus d'impediments a causa dels protocols amb els que aquests operaven de forma pròpia segons el seu fabricant.


Capes

En tot el ModelOSI hi ha 7 Nivells de capes:

Slide 3.jpg


Funcions mecàniques i elèctriques per a la connexió i desconnexió, enviament i recepció de bits (valors 1 o 0). Aquestes poden ser senyals elèctrics, ones electromagnètiques (WLAN), etc.
Screenshot 9.png


La tasca d'aquest nivell és de garantir la transmissió segura i sense errors. Els blocs que s'hagin perdut o siguin erronis es poden tornar a demanar. Aquests blocs també s'anomenen trames de xarxa.Enrutamiento1.png

S'encarrega d'activar connexions i de reenviar paquets de dades. Una de les tasques més importants és la de crear i actualitzar la taula de Ruta.

Screenshot 10.png


Segmentació de paquets de dades i evita la congestió d'aquestes.

Screenshot 11.png

S'encarrega de la comunicació entre dos sistemes. Per evitar que s'interrompi la sessió, aquest nivell posa a disposició diferents serveis per a sincronitzar l'intercanvi de dades. Entre d'altres s'utilitzen punts fixos (Check Points) perquè la connexió de transport pugui ser altre cop restablerta sense haver d'enviar altre cop les dades des del principi.Screenshot 12.png


Converteix les dades d'un sistema en concret (per exemple ASCII) en un altre independent. De manera que diferents sistemes puguin canviar dades correctament. Tasques de compressió de dades i d'encriptació pertanyen en aquest nivell.APLICA3.jpg


Ofereix funcions de comunicació al Programari. Exemples: Transmissió de dades, Correu electrònic, Login remot.

El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.